CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 205 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.002482.000.00.00.H25 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Giáo dục trung học
32 2.000720.000.00.00.H25 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
33 1.009992.000.00.00.H25 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp) Hoạt Động Xây Dựng
34 1.010724.000.00.00.H25 Cấp đổi giấy phép môi trường Môi trường
35 2.000950.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Phổ biến giáo dục pháp luật
36 2.001449.000.00.00.H25 Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến giáo dục pháp luật
37 1.003827.000.00.00.H25 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
38 1.000748.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Thi đua khen thưởng
39 2.000364.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng
40 2.000374.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng
41 2.002227.000.00.00.H25 Thông báo thay đổi tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
42 2.001762.000.00.00.H25 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản, In và Phát hành
43 1.001699.000.00.00.H25 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
44 2.000843.000.00.00.H25 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
45 1.004036.000.00.00.H25 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa