CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 205 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 1.002662.000.00.00.H25 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
17 1.003841.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp huyện) Tổ chức phi chính phủ
18 2.000305.000.00.00.H25 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
19 2.000402.000.00.00.H25 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
20 2.000414.000.00.00.H25 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
21 2.002226.000.00.00.H25 Thông báo thành lập tổ hợp tác Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
22 1.004648.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Văn hóa
23 1.008362.000.00.00.H25 Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc Làm
24 3.000204.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc Làm
25 2.001931.000.00.00.H25 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Xuất bản, In và Phát hành
26 1.001653.000.00.00.H25 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
27 2.000815.000.00.00.H25 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
28 2.000815.000.00.00.H25 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
29 1.004047.000.00.00.H25 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
30 1.004047.000.00.00.H25 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa