CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1748 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.008360.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động
77 1.008365.000.00.00.H25 Thủ tục Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động
78 1.010801.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
79 1.010937.000.00.00.H25 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
80 1.010935.000.00.00.H25 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
81 1.010936.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng chống tệ nạn xã hội
82 2.000025.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng chống tệ nạn xã hội
83 1.005132.000.00.00.H25 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước
84 1.005218.000.00.00.H25 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
85 1.001978.000.00.00.H25 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
86 3.000204.000.00.00.H25 Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp Việc Làm
87 1.007933.000.00.00.H25 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ thực vật
88 1.008126.000.00.00.H25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
89 1.009478.000.00.00.H25 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Khoa học, Công nghệ và Môi trường
90 1.000045.000.00.00.H25 Xác nhận bảng kê lâm sản Lâm nghiệp