CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 44 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009397.000.00.00.H25 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
2 1.003717.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
3 1.004723.000.00.00.H25 Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
4 1.001376.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng
5 1.009398.000.00.00H25 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệthuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn
6 1.003002.000.00.00.H25 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
7 1.001809.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
8 1.001108.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng
9 1.008895.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện
10 1.011454.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép phân loại phim Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện ảnh
11 1.003240.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Du lịch
12 1.001755.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
13 1.001032.000.00.00.H25 Thủ tục Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng
14 1.008896.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thư viện
15 1.009403.000.00.00.H25 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ thuật biểu diễn