CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009397.000.00.00.H25 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương Nghệ thuật biểu diễn
2 1.003717.000.00.00.H25 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
3 1.004580.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch
4 1.004594.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Du lịch
5 2.001631.000.00.00.H25 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản văn hóa
6 1.001376.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ nhân dân Thi đua khen thưởng
7 1.009398.000.00.00H25 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệthuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Nghệ thuật biểu diễn
8 1.003002.000.00.00.H25 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Du lịch
9 1.004572.000.00.00.H25 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Du lịch
10 2.001613.000.00.00.H25 Thủ tục Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản văn hóa
11 1.001809.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm
12 1.001108.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú Thi đua khen thưởng
13 1.008895.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Thư viện
14 1.001008.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Vũ trường Văn hóa cơ sở
15 1.009399.000.00.00.H25 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Nghệ thuật biểu diễn