CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001108.000.00.00.H25 Thủ tục xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thi đua khen thưởng