CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003659.000.00.00.H25 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
2 2.001171.000.00.00.H25 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Báo chí
3 1.003687.000.00.00.H25 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
4 2.001173.000.00.00.H25 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Báo chí
5 1.003633.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
6 2.001091.000.00.00.H25 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7 1.004379.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
8 2.001737.000.00.00.H25 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản, In và Phát hành
9 1.004470.000.00.00.H25 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
10 1.000073.000.00.00.H25 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11 1.005442.000.00.00.H25 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
12 1.010902.000.00.00.H25 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Bưu chính
13 1.009386.000.00.00.H25 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
14 2.001684.000.00.00.H25 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 2.001681.000.00.00.H25 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử