CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 46 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002341.000.00.00.H25 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn,vệ sinh lao động
2 2.002343.000.00.00.H25 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An toàn,vệ sinh lao động
3 1.010587.000.00.00.H25 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
4 1.010588.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
5 1.010589.000.00.00.H25 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
6 1.010590.000.00.00.H25 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
7 1.010591.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
8 1.010592.000.00.00.H25 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
9 1.010593.000.00.00.H25 Công nhận hội đồng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
10 1.010594.000.00.00.H25 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
11 1.010595.000.00.00.H25 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
12 1.010596.000.00.00.H25 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Giáo dục nghề nghiệp
13 1.010937.000.00.00.H25 Thu hồi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
14 1.005132.000.00.00.H25 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quản lý lao động ngoài nước
15 1.005218.000.00.00.H25 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ