CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000212.000.00.00.H25 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng