CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 70 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001035.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Đường bộ
2 1.001075.000.00.00.H25 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác Đường bộ
3 1.002820.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy phép lái xe Đường bộ
4 2.001919.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Đường bộ
5 2.001921.000.00.00.H25 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ
6 1.008027.000.00.00.H25 Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
7 1.009453.000.00.00.H25 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
8 1.009455.000.00.00.H25 Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính Đường thủy nội địa
9 1.009462.000.00.00.H25 Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa Đường thủy nội địa
10 1.001001.000.00.00.H25 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm
11 1.001261.000.00.00.H25 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đăng kiểm
12 1.008028.000.00.00.H25 Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
13 DK006 Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở người bốn bánh có gắn động tham gia giao thông trong khu vực hạn chế Đăng kiểm
14 1.008029.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Du lịch
15 1.009444.000.00.00.H25 Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa Đường thủy nội địa