CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 32 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.001035.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
2 1.002820.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Đường bộ
3 2.001919.000.00.00.H25 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
4 1.001765.000.00.00.H25 Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. Sở Giao thông vận tải Đường bộ
5 2.001659.000.00.00.H25 Thủ tục xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
6 1.004993.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Sở Giao thông vận tải Đường bộ
7 1.001777.000.00.00.H25 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
8 1.005210.000.00.00.H25 Thủ tục cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Sở Giao thông vận tải Đường bộ
9 1.004995.000.00.00.H25 Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải Đường bộ
10 1.003135.000.00.00.H25 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản. Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
11 1.004987.000.00.00.H25 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Sở Giao thông vận tải Đường bộ
12 1.004242.000.00.00.H25 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
13 1.003658.000.00.00.H25 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
14 1.002030.000.00.00.H25 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Sở Giao thông vận tải Đường bộ
15 2.000881.000.00.00.H25 Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Sở Giao thông vận tải Đường bộ