CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 28 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005143.000.00.00.H25 Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 2.001988.000.00.00.H25 Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm) Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3 1.005082.000.00.00.H25 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4 1.005354.000.00.00.H25 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
5 1.006389.000.00.00.H25 Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục trung học
6 1.005087.000.00.00.H25 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
7 2.001806.000.00.00.H25 Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học Thi, tuyển sinh
8 1.009394.000.00.00.H25 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Thi, tuyển sinh
9 1.005036.000.00.00.H25 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
10 2.001989.000.00.00.H25 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
11 1.005057.000.00.00.H25 Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên
12 1.004991.000.00.00.H25 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
13 2.001985.000.00.00.H25 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
14 2.001987.000.00.00.H25 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác
15 2.000011.000.00.00.H25 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân