CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 22 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.005190.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Lĩnh vực Giám định thương mại
2 2.000309.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
3 2.001434.000.00.00.H25 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
4 2.000033.000.00.00.H25 Thông báo hoạt động khuyến mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại
5 2.000535.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Lĩnh vực An toàn thực phẩm
6 2.000110.000.00.00.H25 Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mạ Lĩnh vực Giám định thương mại
7 2.000631.000.00.00.H25 Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
8 2.001433.000.00.00.H25 Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
9 2.001474.000.00.00.H25 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Lĩnh vực xúc tiến thương mại
10 2.000591.000.00.00.H25 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Lĩnh vực An toàn thực phẩm
11 2.000619.000.00.00.H25 Thủ tục Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
12 1.003401.000.00.00.H25 Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
13 2.000004.000.00.00.H25 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Lĩnh vực xúc tiến thương mại
14 2.000674.000.00.00.H25 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
15 2.000609.000.00.00.H25 Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh