Banner
Bộ thủ tục sở nghành
Bộ thử tục quận huyện
Bộ thủ tục xã phường
Các dịch vụ hành chính công
Niên giám thống kê
Thông tin tổng hợp
 
Giới thiệu Cổng thông tin hành chính công tỉnh Hà Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam được xây dựng hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính điện tử. Đó là nơi truy nhập duy nhất của người dân và doanh nghiệp để tìm hiểu tất cả các loại thông tin liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, chính sách của nhà nước và của địa phương, các thông tin về hỗ trợ đầu tư,…và đặc biệt là thực hiện các dịch vụ công được tin học hóa với nhiều mức độ khác nhau mà các cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh thực hiện. Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công dân và các doanh nghiệp, tỉnh có xây dựng một cổng thành phần có tên Cổng hành chính công của tỉnh.
Hỏi đáp
   
Văn bản QPPL
Văn bẳn QPPL tỉnh
Danh bạ thư điện tử
Thông tin đấu thầu
Hỗ trợ thu hút đầu tư
Thông tin giá đất
Footer
Turn on more accessible mode Skip to main content
Choi game Game free game hay game vui game mini ban tin online ban tin moi